Institute of International Diplomacy and Foreign Trade - mediátor krizových situací a asistent pomoci v nouzi občanům ČR a ČLR v zahraničí
 
Institute of International Diplomacy and Foreign Trade poskytuje všem občanům České republiky a Čínské lidové republiky s platným turistickým nebo obchodním vízem ocitajících se ve stavu nouze zapříčiněné nevlastním zaviněním na všech regionálních pracovištích v rozsahu platné legislativy dotčené hostující země nezbytnou personální, administrativní, materiální a finanční pomoc, a to v míře potřebné pro zdolání této nouzové situace.
 
Asistenční pomoc občanům ČR a ČLR v zahraničí se vztahuje na tyto případy:
Odcizení osobních dokladů, platebních prostředků a komunikačních technologií
Vznik nepředvídatelných zdravotních událostí vyžadující neodkladnou zdravotní péči
 
Rozsah asistenční pomoci v nouzi občanům ČR a ČLR v zahraničí
1.) Technické zajištění komunikace na území hostujícího státu s příslušnou domovskou ambasádou občana v nouzi
2.) Asistovaná doprava rodilým mluvčím po území hostujícího státu na příslušně domovskou ambasádu občana v nouzi
3.) Personální asistence rodilého mluvčího při jednání občana v nozi s dotčenými místně příslušnými orgány veřejné moci
4.) Asistovaná doprava rodilým mluvčím na nejbližší dopravní tranzit pro návrat do země trvalého pobytu občana v nouzi
5.) Asistovaná doprava rodilým mluvčím po území hostujícího státu do zdravotnického zařízení k výkonu neodkladné péče
6.) Personální nebo on-line zajištění tlumočníka každému občanovi nacházejícímu se v nouzi na území hostujícího státu
7.) Personální asistence rodilým mluvčím při zajištění ubytování a stravy občanům v nouzi na území hostujícího státu

Naše identita

 

 IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 33938
Česká republika

Naši klienti

 • Automobilové nadnárodní koncerny
 • Bezpečnostní a ozbrojené složky
 • Dopravní a spediční společnosti
 • Energetické nadnárodní koncerny
 • Finanční a investiční společnosti
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení
 • Nevládní organizace a korporace
 • Obchodní a výrobní společnosti
 • Privátní a rodinný sektor klientů
 • Státní organizace a instituce
 • Tisková média a TV společnosti
 • Univerzitní a vzdělávací instituce