Institute of International Diplomacy and Foreign Trade - mezinárodní garant a nositel know-how legitimní národní a zahraniční obchodní expanze
 
Institute of International Diplomacy and Foreign Trade je zcela nestranná a nezávislá certifikační autorita přinášející transparentní informace do vzájemných, kulturně odlišných mezinárodních vztahů a bilaterálních obchodních dohod. Neutrálním přístupem a zákonnou normativou buduje oboustrannou důvěru v know-how certifikovaných nevládních organizací a korporací, obchodních a výrobních společností, státních organizací a institucí, a to jak na evropském tak na asijském kontinentu.
 
Význam obchodní certifikace pro držitele mezinárodního statusu "Certifikovaný obchodní partner pro území regionu Evropská unie a Čínská lidová republika"
1.) Posílení portfoliové důvěryhodnosti a obchodní korektnosti subjektu
2.) Zvýšení mezinárodní prestiže a know-how obchodní značky subjektu
3.) Expanze obchodních aktivit subjektu na evropský a asijský kontinent
4.) Globální propagace obchodní značky a portfolia služeb a produktů
5.) Evidence v mezinárodním on-line rejstříku certifikovaných subjektů
6.) Označení provozovny nebo sídla mezinárodní certifikační známkou
7.) Selekce vhodných obchodních partnerů a eliminace nedorozumění
 
Další profesní a společensky významné aktivity Institute of International Diplomacy and Foreign Trade
 • stavitel bilaterálních mostů stabilních a perspektivních mezinárodních vztahů
 • mediátor krizových situací a asistent pomoci v nouzi občanům ČR a ČLR v zahraničí
 • transparentní dodavatel koordinovaných humanitárních aktivit pro území ČR a ČLR
 • zpravodajský průvodce kulturním, společenským a obchodním životem v ČR a ČLR
 • navigátor kulturními, společenskými a obchodními příležitostmi napříč EU a ČLR
 • kurátor mezinárodní osvěty přírodního a kulturního dědictví, vědeckotechnického rozvoje a životního stylu

Naše identita

 

 IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 33938
Česká republika

Naši klienti

 • Automobilové nadnárodní koncerny
 • Bezpečnostní a ozbrojené složky
 • Dopravní a spediční společnosti
 • Energetické nadnárodní koncerny
 • Finanční a investiční společnosti
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení
 • Nevládní organizace a korporace
 • Obchodní a výrobní společnosti
 • Privátní a rodinný sektor klientů
 • Státní organizace a instituce
 • Tisková média a TV společnosti
 • Univerzitní a vzdělávací instituce