Založení a právní forma Institute of International Diplomacy and Foreign Trade
  
» Institute of International Diplomacy and Foreign Trade «  RED-X byl založen v České republice dne 9. září 2009 zakladatelem panem Mgr. Bc. Romanem Valíčkem, MSc. DBA, a je právnickým subjektem dle ust. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Cíle a poslání Institute of International Diplomacy and Foreign Trade
   
 1. Přinášet výhradně transparentní a komplexní informace do vzájemných, kulturně odlišných mezinárodních vztahů a bilaterálních obchodních vztahů a dohod.
 2. Legitimně budovat důvěru v know-how všech procesně certifikovaných nevládních organizací a korporací, obchodních a výrobních společností, státních organizací a institucí.
 3. V úctě k národním zvykům, kulturním tradicím a respektu ke státnímu zřízení, právnímu řádu a legislativním normám utvářet stabilní a perspektivní mezinárodní obchodní vztahy.
 4. S vyloučením všech profesně a společensky kompromitujících činností budovat a transparentně rozvíjet současné i budoucí vztahy vzájemné kulturní, vědní a obchodní spolupráce.
 5. Poskytnout občanům ČR a ČLR ocitajících se na území cizího státu ve stavu nouze nezbytnou personální, administrativní, materiální a finanční pomoc ke zdolání této skutečnosti.
 6. Disponibilními prostředky humanitární pomoci a plně koordinovanými aktivitami s místně příslušnými krizovými centry pomáhat zvládat a překonat následky působení přírodních vlivů na lidské životy.
 

Naše identita

 

 IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 33938
Česká republika

Naši klienti

 • Automobilové nadnárodní koncerny
 • Bezpečnostní a ozbrojené složky
 • Dopravní a spediční společnosti
 • Energetické nadnárodní koncerny
 • Finanční a investiční společnosti
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení
 • Nevládní organizace a korporace
 • Obchodní a výrobní společnosti
 • Privátní a rodinný sektor klientů
 • Státní organizace a instituce
 • Tisková média a TV společnosti
 • Univerzitní a vzdělávací instituce