Institute of International Diplomacy and Foreign Trade - transparentní dodavatel spektra legitimně koordinovaných humanitárních aktivit pro území ČR a ČLR
 
Institute of International Diplomacy and Foreign Trade vyvíjí humanitární aktivity směřující výhradně k nápravě a odstranění následků působení přírodních sil jako jsou pandemie, povodně, sucho, požáry a zemětřesení. Cílenými prostředky pomoci a plně koordinovanými aktivitami s místně příslušnými krizovými centry tak pomáháme zvládat a překonat následky působení přírodních vlivů na lidské životy.
 
Aktivace humanitární pomoci na území ČR a ČLR
Jakákoliv plánovaná humanitární aktivita Institute of International Diplomacy and Foreign Trade je vždy předem transparentně projednána a v rozsahu platné místní legislativy zcela koordinována vedením místně příslušného krizového centra. Cílem všech konaných humanitárních aktivit je tak poskytnout plnou součinnost v pomoci při řešení a zvládání krizových situací bez nároku na současný nebo jakýkoliv budoucí profit.
 
Druhy disponibilní humanitární pomoci Institute of International Diplomacy and Foreign Trade
1.) Lidské zdroje (administrativa, poradenství, konzultace, terénní pracovníci)
2.) Logistika zásobování (vnitrostátní a mezinárodní doprava, import a export)
3.) Materiální zajištění (potřeby a vybavení neodkladné péče, prostředky hmotné nouze)
4.) Finanční pomoc (vlastní zdroje a veřejné sbírky)

Naše identita

 

 IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 33938
Česká republika

Naši klienti

 • Automobilové nadnárodní koncerny
 • Bezpečnostní a ozbrojené složky
 • Dopravní a spediční společnosti
 • Energetické nadnárodní koncerny
 • Finanční a investiční společnosti
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení
 • Nevládní organizace a korporace
 • Obchodní a výrobní společnosti
 • Privátní a rodinný sektor klientů
 • Státní organizace a instituce
 • Tisková média a TV společnosti
 • Univerzitní a vzdělávací instituce