zobrazení kategorie B

 Reference - portfolio klientů a odběratelů

 • Automobilové nadnárodní koncerny
 • Bezpečnostní a ozbrojené složky
 • Dopravní a spediční společnosti
 • Energetické nadnárodní koncerny
 • Finanční a investiční společnosti
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení
 • Nevládní organizace a korporace
 • Obchodní a výrobní společnosti
 • Privátní a rodinný sektor klientů
 • Státní organizace a instituce
 • Tisková média a TV společnosti
 • Univerzitní a vzdělávací instituce

Z důvodu maximální eliminace reálných bezpečnostních rizik plynoucích z charakteru a povahy výkonu profesní činnosti práce s citlivými informacemi, neveřejnými daty či utajovanými skutečnostmi, jsou jakékoliv adresné nebo jinak personifikované identifikátory všech klientů klasifikovány bezpečnostním stupněm 4, tj. jako "Přísně tajné".

Uvedený rozsah zde sdílených informací je tak plně v souladu s platnou bezpečnostní legislativou dotčených národních či mezinárodních úmluv, a to jak v rovině právní, profesní, tak i morální.

Řazení zde uvedených referencí klientů a odběratelů je dle abecedního uspořádání a jakýkoliv jiný než oficiální výklad je tak zcela zavádějící.

Kontaktujte nás

RED-X, s.r.o.
INSTITUTE OF INTERNATIONAL DIPLOMACY AND FOREIGN TRADE
IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
ev. KS OV, oddíl C, vložka 33938

Napište zprávu