zobrazení kategorie B

Psychoterapie - psychologické poradenství a konzultace

Psychoterapie je historicky nejstarší, neinvazivní a farmaceuticky nezatížená praktikovaná terapeutická metoda, která se od samého vzniku efektivně uplatňuje v oblasti širokého spektra péče o zdraví.

Výkon psychoterapie spočívá v záměrném a cíleném aplikování psychologických metod a prostředků k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení subjektivní kvality života a stanovených standardů klientů, a to jak v rovině osobní, zdravotní, sociální tak i rovině pracovní.

Psychoterapie zpravidla probíhá mezi psychoterapeutem a jeho klientem (individuální psychoterapie), klienty z rodiného kruhu (rodinná terapie), nebo případně skupinou strukturovaných klientů (skupinová psychoterapie).

Hlavní cíle psychoterapie:

 • rozklíčovat, pochopit a přijmout hlubší osobní, zdravotní, sociální a pracovní souvislosti 
 • nalézt vhodná vysvětlení a řešení pro dosažení, obnovení, udržení či rozvoj stanovených cílů

Primární využití v institucionálním sektoru a business sféře:

 • cílené psychologické poradenství a konzultace dle požadavků organizací, institucí či dikcí zákona
 • systematický nácvik žádoucího chování, sociálních dovedností, sebeprosazení nebo desenzibilizace
 • obnova loajality a synchronizace proaktivního myšlení jedince s firemními či korporátními zájmy a cíly
 • eliminace stresového vypětí nebo traumatizujících událostí v důsledku výkonu služby nebo profese

Primární uplatnění v privátní oblasti:

 • stresové a traumatizující životní události (úmrtí, nemoc, nevěra, odcizení, rozchod, rozvod, násilí, …)
 • náročné a vypjaté vztahové situace v rodině, manželství, partnerství, přátelství či pracovních vztazích
 • systematický nácvik žádoucího chování, sociálních dovedností, sebeprosazení nebo desenzibilizace
 • úzkostné, panické a depresivní stavy a pocity životní nespokojenosti či ztráty směru, smyslu a cíle života
 • fyziologické a imunologické zdravotní obtíže psychosomatického původu (bolesti, únava, nevolnost, …)

 Další alternativní využití a aplikace:

 • produkt tvorby řady edukačních a zájmových přednášek a seminářů
 • personifikovaný prostředek rozvoje osobnostního know-how

Pro osobní výkon služby v místě odběratele nebo klienta je nutno zajistit:

 • běžnou, dostatečně světlou, standardně teplou a větratelnou místnost
 • standardní židle, křesla nebo lavice o shodném počtu klientů, jeden běžný odkládací nebo kancelářský stůl
 • příjezd k místu výkonu a následné parkování vozu

Pro online výkon služby je dle povahy a charakteru služby nutno zajistit:

 • vzájemnou komunikaci prostřednictvím zabezpečené elektronické korespondence, videokonferenčního telemostu nebo klasického hovoru

Ceník - Psychoterapie (Platnost ceníku od 2018-07-01. Uvedené ceny jsou bez DPH.)

Psychoterapie "Individuální" (individuální konzultace a poradenství, 55 minut) ..... 1.700,- Kč  / klient
Psychoterapie "Rodinná" (párová konzultace a poradenství, 55 minut) ..... 2.700,- Kč  / pár
Psychoterapie "Skupinová" (skupinová konzultace a poradenství, 55 minut) ..... 1.500,- Kč  / klient
Konzultace a poradenství nad rámec konané služby (každá započatá hodina) ..... 1.200,- Kč  / hodina
Příplatek za výkon služby mimo provozovnu (neplatí pro online výkon služeb) ..... 1.000,- Kč  / klient
Odborné semináře a přednášky pro skupiny a organizace do 20 osob ..... 7.500,- Kč  / hodina
 • V případě nadlimitní a dlouhodobé spolupráce žádejte vypracování individuální rámcové smlouvy

Kontaktujte nás

RED-X, s.r.o.
INSTITUTE OF INTERNATIONAL DIPLOMACY AND FOREIGN TRADE
IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
ev. KS OV, oddíl C, vložka 33938

Napište zprávu