zobrazení kategorie B

Koučink

Koučink je cílený a zcela personifikovaný sociálně psychologický rozvojový proces, který impulsivně podněcuje složky kreativního, logického a strategicko taktického myšlení klienta k enormní aktivaci osobního a profesního potenciálu ve zvolené činnosti či jinak vytýčené oblasti prostřednictvím nových objektivních poznatků a individuálních řešení.

Hlavní cíle koučinku:

 • objektivně a v hlubších souvislostech rozklíčovat a pochopit osobní, zdravotní, sociální a pracovní personalitu
 • iniciovat rozvoj osobnostního či profesního potenciálu za účelem docílení vytýčených cílů a naplnění potřeb

Primární využití v institucionálním sektoru a business sféře:

 • cílená profesně rozvojová platforma rozvoje dle individuálních požadavků organizací, institucí či dikcí zákona
 • zvýšení efektivity výkonů a udržení profesní produktivity zaměstnanců, obchodních partnerů nebo společníků
 • rozvojově iniciovaný personifikovaný nácvik žádoucího chování, dovedností, sebeprosazení a desenzibilizace
 • aktivace a synergie kreativního, logického a strategicko taktického myšlení ve vztahu ke korporátním cílům

Primární uplatnění v privátní oblasti:

 • cílená platforma stimulace, rozvoje a posílení určité vlastnosti, konkrétního jevu či dané schopnosti
 • iniciovaný personifikovaný nácvik žádoucího chování, dovedností, sebeprosazení a desenzibilizace
 • aktivace motivačních stimulů a vizí pro zvýšení osobní výkonnosti a psychosociální rovnováhy
 • zvýšení efektivity výkonů a udržení personální produktivity a vitality osobnostního rozvoje

 Další alternativní využití a aplikace:

 • produkt tvorby řady edukačních a zájmových přednášek a seminářů
 • benefitní rozšíření curriculum vitae o sofistikované profilové dovednosti
 • personifikovaný prostředek rozvoje osobnostního know-how

Pro osobní výkon služby v místě odběratele nebo klienta je nutno zajistit:

 • běžnou, dostatečně světlou, standardně teplou a větratelnou místnost
 • dvě standardní židle nebo křesla a jeden běžný kancelářský stůl
 • příjezd k místu výkonu a následné parkování vozu

Pro online výkon služby je dle povahy a charakteru služby nutno zajistit:

 • vzájemnou komunikaci prostřednictvím zabezpečené elektronické korespondence, videokonferenčního telemostu nebo klasického telefonního hovoru

Ceník - Koučink (Platnost ceníku od 2018-07-01. Uvedené ceny jsou bez DPH.)

Koučink "Individuální" (individuální koučink a konzultace, 55 minut) ..... 1.700,- Kč  / klient
Koučink "Rodinný" (párový koučink a konzultace, 55 minut) ..... 2.700,- Kč  / pár
Koučink "Týmový" (týmový koučink a konzultace, 55 minut) ..... 1.500,- Kč  / klient
Koučink "Nižší management" (operátorské, výrobní a prodejní pozice, 55 minut) ..... 1.700,- Kč  / klient
Koučink "Střední management" (administrativní a technické pozice, 55 minut) ..... 2.200,- Kč  / klient
Koučink "Vyšší management" (manažer/ředitel samostatné divize/úseku, 55 minut) ..... 2.700,- Kč  / klient
Koučink "Top management" (manažer/ředitel/jednatel společnosti, 55 minut) ..... 3.200,- Kč  / klient
Konzultace a poradenství nad rámec konané služby (každá započatá hodina) ..... 1.200,- Kč  / hodina
Příplatek za výkon služby mimo provozovnu (neplatí pro online výkon služeb) ..... 1.000,- Kč  / klient
Odborné semináře a přednášky pro skupiny a organizace do 20 osob ..... 7.500,- Kč  / hodina
 • V případě nadlimitní a dlouhodobé spolupráce žádejte vypracování individuální rámcové smlouvy

Kontaktujte nás

RED-X, s.r.o.
INSTITUTE OF INTERNATIONAL DIPLOMACY AND FOREIGN TRADE
IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
ev. KS OV, oddíl C, vložka 33938

Napište zprávu