zobrazení kategorie B

Glasswalking

Samotná „magie“ tohoto obřadu spočívá v překročení vnitřních bariér a mýtů, jež jsou nám soustavně vštěpovány od samého našeho zrození. Glasswalking je síla osobní zkušenosti z překonání zdánlivě nemožné chůze po skleněných střepech. Tento silný zážitek se tak zapíše do paměti každé naší buňky. Rozvine se jistota, že jednat v souladu s naši intuicí je bezpečné a snadno zvládáme i jiné, tzv. nemožné výzvy a cíle, které si v životě vytyčíme. Glasswalking je pro svůj maximálně transformativní zážitek rovněž spjat s posílením a harmonizací životní energie včetně celkového zlepšení a upevnění zdraví. Glasswalking lze pojmout i jako nezapomenutelný a hluboký skupinový zážitek, který je hodně o strachu, odvaze a přátelství.

Průběh glasswalkingu je plně modulární a odvíjí se od daných specifik a jednotlivých požadavků klienta. Časové rozložení glasswalkingu se zpravidla pohybuje od cca půlhodinového adrenalinového prožitku až po několikahodinový rozvojový program.

Nejčastější využití / primární indikace:

 • posílení a harmonizace životní energie
 • zvýšení sebevědomí a odhodlání
 • cesta k pozitivnímu myšlení
 • obnova ztracené rovnováhy
 • vstup do nové životní etapy

 Další alternativní využití a aplikace:

 • zpestření společenskokulturních a rodinných událostí
 • adrenalinová podpora prodeje služeb a produktů
 • program pro koučinkové a prožitkové aktivity
 • produkt pro tvorbu rekreačních a pobytových balíčků
 • benefitní teambuildingová nebo volnočasová aktivita
 • prostředek k posílení osobních vztahů a upevnění kolektivu

Pro přímý osobní výkon služby v místě odběratele nebo klienta je nutno zajistit:

 • dostatečně světlou, standardně teplou a větratelnou místnost o délce minimálně 5m s běžnou podlahovou pokládkou (dlažba, parkety, PVC), nebo proti nepřízni počasí zajištěný, dostatečně rovný a zpevněný venkovní povrch (dlažba, beton, dřevěné rohože)
 • přístup k umývadlu s tekoucí teplou a studenou vodou
 • standardní židle, křesla nebo lavice o shodném počtu účastníků, jeden běžný odkládací nebo kancelářský stůl
 • příjezd k místu výkonu a následné parkování vozu

Ceník - Glasswalking (Platnost ceníku od 2018-07-01. Uvedené ceny jsou bez DPH.)

Glasswalking včetně odborné konzultace ..... 1.500,- Kč  / klient
Konzultace a poradenství nad rámec konané služby (každá započatá hodina) ..... 1.200,- Kč  / hodina
Příplatek za výkon služby mimo provozovnu ..... 1.000,- Kč  / klient
Odborné semináře a přednášky pro skupiny a organizace do 20 osob ..... 7.500,- Kč  / hodina
 • V případě nadlimitní a dlouhodobé spolupráce žádejte vypracování individuální rámcové smlouvy

Kontaktujte nás

RED-X, s.r.o.
INSTITUTE OF INTERNATIONAL DIPLOMACY AND FOREIGN TRADE
IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
ev. KS OV, oddíl C, vložka 33938

Napište zprávu