zobrazení kategorie B

Firewalking

Firewalking je jedním z nejrozšířenějších a nejstarších známých transformačních rituálů člověka. Najdeme jej ve všech významných kulturách a etnikách na všech kontinentech. Samotný rituál přechodu po žhavém uhlí byl a je napříč kulturami brán za významný transformační krok k pozitivní změně mysli. Současný, respektive dnešním potřebám uzpůsobený novodobý firewalking lze chápat jako jistý prostředek k překročení vlastních možností, nebo jako vstup do nového životního období přes „očistný práh ohně“. Firewalking je pro svůj silný emocionální zážitek jedinečným startem a bodem zlomu, pro uskutečnění pozitivních změn ve vlastním osobním a pracovním životě.

Průběh firewalkingu je plně modulární a odvíjí se od jednotlivých požadavků klienta. Časové rozložení se zpravidla pohybuje od cca půlhodinového adrenalinového prožitku až po několikahodinový rozvojový program.

Nejčastější využití / primární indikace:

 • harmonizace tělesných a duševních sil
 • překonání vnitřních předsudků a bariér
 • posílení smyslů odhodlání a důvěry
 • nastartování trvalé pozitivní změny
 • započetí osobního a duchovního růstu

 Další alternativní využití a aplikace:

 • zpestření společenskokulturních a rodinných událostí
 • adrenalinová podpora prodeje služeb a produktů
 • program pro koučinkové a prožitkové aktivity
 • produkt pro tvorbu rekreačních a pobytových balíčků
 • benefitní teambuildingová nebo volnočasová aktivita
 • prostředek k posílení osobních vztahů a upevnění kolektivu

Pro přímý osobní výkon služby v místě odběratele nebo klienta je nutno zajistit:

 • proti nepřízni počasí zajištěný, dostatečně rovný a zpevněný venkovní povrch v délce 7m (trávník, louka, dlažba, beton)
 • v místě s regulovanou manipulací otevřeným ohněm (ochranné pásmo, požární směrnice, rezervace, zástavba, vyhláška) je nutno zajistit výjimku na konání této akce
 • stálý přívod vody nebo nádrž s dostatečným množstvím vody (min. 50l) na závěrečné uhašení ohně
 • přístup k umývadlu s tekoucí teplou a studenou vodou
 • standardní židle, křesla nebo lavice o shodném počtu účastníků, jeden běžný odkládací stůl
 • příjezd k místu výkonu a následné parkování vozu

Ceník - Firewalking (Platnost ceníku od 2018-07-01. Uvedené ceny jsou bez DPH.)

Firewalking včetně odborné konzultace ..... 1.700,- Kč  / klient
Konzultace a poradenství nad rámec konané služby (každá započatá hodina) ..... 1.200,- Kč  / hodina
Příplatek za výkon služby mimo provozovnu ..... 1.000,- Kč  / klient
Odborné semináře a přednášky pro skupiny a organizace do 20 osob ..... 7.500,- Kč  / hodina
 • V případě nadlimitní a dlouhodobé spolupráce žádejte vypracování individuální rámcové smlouvy

Kontaktujte nás

RED-X, s.r.o.
INSTITUTE OF INTERNATIONAL DIPLOMACY AND FOREIGN TRADE
IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
ev. KS OV, oddíl C, vložka 33938

Napište zprávu