zobrazení kategorie B

Energoterapie

Energoterapie je neuroimunobiomodulační technika, která je klienty i odborníky žádaná především pro svou zcela přirozenou regenerační a léčebnou schopnost s vysokým podílem pozitivních změn na jednotlivé zdravotní obtíže, tak i na celý lidský organismus.

Technika samotné terapie se opírá o existenci a stimulaci energetických dráh v lidském těle, jež primárně či sekundárně souvisejí s danými zdravotními obtížemi. Jedná se o přirozený systém léčení energií, který nabízí komplexní a účinné řešení při odstranění širokého spektra zdravotních obtíží. Aplikace energoterapie tak účinně napomáhá s celkovou harmonizací tělesné, duševní a energetické schránky, čímž dává tělu potřebnou vitalitu a sílu ke zvládání hektického způsobu života.

Přestože je energoterapie určena k aplikaci na široké spektrum zdravotních potíží, tak je vždy nutno přihlédnout na aktuální zdravotní stav klienta a předcházet tak vzniku možných nežádoucích účinků a kontraindikací. U nestabilních nebo jinak na životě ohrožených klientů se terapie provádí pouze s vědomím ošetřujícího lékaře a po předešlé konzultaci se spolupracujícím lékařem - specialistou v daném oboru.

Nejčastější využití / primární indikace:

 • odstranění nebo eliminace původu bolesti
 • zvýšení kloubní a svalové hybnosti
 • regenerace vnitřních orgánů
 • posílení imunity
 • obnova vitality

 Další alternativní využití a aplikace:

 • produkt pro tvorbu aktivních pobytových balíčků
 • benefitní odměna nebo hrazená služba

Pro přímý osobní výkon služby v místě odběratele nebo klienta je nutno zajistit:

 • běžnou, dostatečně světlou, standardně teplou a větratelnou místnost
 • přístup k umývadlu s tekoucí teplou a studenou vodou
 • dvě standardní židle nebo křesla a jeden běžný odkládací nebo kancelářský stůl
 • příjezd k místu výkonu a následné parkování vozu

Ceník - Energoterapie (Platnost ceníku od 2018-07-01. Uvedené ceny jsou bez DPH.)

Energoterapie "revital" včetně odborné konzultace ..... 2.700,- Kč  / klient
Energoterapie "urgent" včetně odborné konzultace ..... 7.500,- Kč  / klient
Energoterapie "oncology" včetně odborné konzultace ..... 27.500,- Kč  / klient
Konzultace a poradenství nad rámec konané služby (každá započatá hodina) ..... 1.200,- Kč  / hodina
Příplatek za výkon služby mimo provozovnu ..... 1.000,- Kč  / klient
Odborné semináře a přednášky pro skupiny a organizace do 20 osob ..... 7.500,- Kč  / hodina
 • V případě nadlimitní a dlouhodobé spolupráce žádejte vypracování individuální rámcové smlouvy

Kontaktujte nás

RED-X, s.r.o.
INSTITUTE OF INTERNATIONAL DIPLOMACY AND FOREIGN TRADE
IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
ev. KS OV, oddíl C, vložka 33938

Napište zprávu