zobrazení kategorie B

Edukace

Všechny naše edukační programy jsou plně koncipovány na renomovaných a světově uznávaných standardech anglosaského modelu vzdělávání, kdy aplikovaná koncepce osobní/přímé nebo zprostředkované/online výuky vytěsňuje nepřirozené sterilní memorování a nahrazuje ho přirozeným osvojením znalostí, vědomostí a dovedností, a to s maximálním ohledem na osobnostní, vrozené a získané předpoklady klienta. Standardem všech edukačních programů je tak dle povahy a charekteru cílený jednohodinový individuální personifikovaný online koučink nebo mentoring.

Každý edukační program je charakterově zcela autonomní a vychází z individuálních a vývojově přirozených osobních či interních potřeb a požadavků jednotlivce nebo zadavatelské organizace, a to na základě personální psychosociální analýzy jedince či komplexní korporátní analýzy audit managementu. Metodika a edukační techniky jednotlivých edukačních programů jsou tak vždy plně uzpůsobeny maximálním potřebám klientů.

Hlavní cíle edukace:

 • iniciovat efektivní metodikou a edukační technikou cílený personifikovaný osobnostní rozvoj určité vlastnosti, jevu či schopnosti, a přirozeným osvojením nových znalostí, vědomostí a dovedností rozvíjet a posilovat osobnostní a profesní potenciál

Edukační portfolio pro institucionální a privátní sektor:

 • psychosociální profily osobností s predikcí stavu a rozvoje určité vlastnosti, jevu či schopnosti
 • neverbální řeč těla aneb rozklíčování psychosociálního profilu osobnosti beze slov
 • vyjednávací techniky a manipulativní faktory v krizových nebo obchodních situacích
 • detekce a stanovení motivačních stimulů pro zvýšení osobní výkonnosti a korporátní loajality
 • preselekce nových uchazečů a výběr vhodných kandidátů na specifikovanou profesní pozici
 • eliminace neloajálních či jinak rizikových zaměstnanců, obchodních partnerů nebo společníků
 • aktivní marketingová strategie aneb psychologie nabídky a prodeje služeb a produktů
 • prevence a návrh cílené eliminace psychopatologických symptomů a syndromů
 • edukačních metody a personifikované techniky profesně osobnostního rozvoje
 • orientace při výběru vhodné volnočasové aktivity, budoucího povolání či profesního směřování
 • predikce psychosociálního stavu vzájemné kolegiální, týmové a výkonnostní kompatibility
 • predikce psychosociálního stavu vzájemné rodinné sounáležitosti a partnerské kompatibility
 • detekce a aktivace motivačních stimulů pro zvýšení osobní výkonnosti a psychosociálních rovnováhy
 • business strategie a vyjednávací obchodní praktiky v euroasijském a asijském prostředí
 • a mnoho dalších sociálně psychologických edukačně rozvojových témat

 Další alternativní využití a aplikace:

 • produkt tvorby řady edukačních a zájmových přednášek a seminářů
 • benefitní rozšíření curriculum vitae o profilové postgraduální vzdělávání
 • personifikovaný prostředek rozvoje osobnostního know-how

Pro osobní výkon služby v místě odběratele nebo klienta je nutno zajistit:

 • běžnou, dostatečně světlou, standardně teplou a větratelnou místnost
 • standardní židle nebo křesla dle počtu účastníků a jeden běžný kancelářský stůl
 • příjezd k místu výkonu a následné parkování vozu

Pro online výkon služby je dle povahy a charakteru služby nutno zajistit:

 • vzájemnou komunikaci prostřednictvím zabezpečené elektronické korespondence, videokonferenčního nebo klasického hovoru

Ceník - Edukace (Platnost ceníku od 2018-07-01. Uvedené ceny jsou bez DPH.)

Edukace "Individuální" (edukace a koučink/mentoring, 1. osoba, ed 6h + k/m 1h) ..... 12.500,- Kč  / klient
Edukace "Skupinová" (edukace a koučink/mentoring, max. 12. osob, ed 6h + k/m 1h) ..... 5.700,- Kč  / klient
Edukace "Organizace" (edukace a koučink/mentoring, max. 12. osob, ed 6h + k/m 1h) ..... 45.000,- Kč  / organizace
Konzultace a poradenství nad rámec konané služby (každá započatá hodina) ..... 1.200,- Kč  / hodina
Příplatek za výkon služby mimo provozovnu (neplatí pro online výkon služeb) ..... 1.000,- Kč  / klient
Odborné semináře a přednášky pro skupiny a organizace do 20 osob ..... 7.500,- Kč  / hodina
 • V případě nadlimitní a dlouhodobé spolupráce žádejte vypracování individuální rámcové smlouvy

Kontaktujte nás

RED-X, s.r.o.
INSTITUTE OF INTERNATIONAL DIPLOMACY AND FOREIGN TRADE
IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
ev. KS OV, oddíl C, vložka 33938

Napište zprávu