zobrazení kategorie B

Psychodiagnostika

Psychodiagnostika je speciální aplikovaná psychologická disciplína opírající se o psychologii osobnosti a diferenciální psychologii, která tak komplexně statisticky a vývojově mapuje a měří rozsah, úroveň a kvalitu individuálních duševních vlastností, emocionálních stavů, psychopatologických abnormit a dalších psychosociálních schopností, jevů a charakteristik zkoumané osoby.

Hlavní cíle psychodiagnostiky:

 • stanovit rozsah a konkrétní úroveň vývoje určité vlastnosti, jevu či schopnosti a to včetně predikce budoucího stavu nebo možného dalšího rozvoje
 • detekovat rozsah a primární příčiny vzniku psychopatologických symptomů a syndromů a následně stanovit efektivní metody a techniky eliminace
 • stanovit edukační metody a personifikované techniky osobnostního rozvoje

Primární využití v institucionálním sektoru a business sféře:

 • cílené psychologické vyšetření dle individuálních požadavků organizací, institucí či dikcí zákona
 • sestavení psychologického profilu s predikcí stavu a rozvoje určité vlastnosti, jevu či schopnosti
 • eliminace neloajálních či jinak rizikových zaměstnanců, obchodních partnerů nebo společníků
 • preselekce nových uchazečů a výběr vhodných kandidátů na specifikovanou profesní pozici
 • detekce a stanovení motivačních stimulů pro zvýšení osobní výkonnosti a korporátní loajality
 • orientace při výběru vhodné volnočasové aktivity, budoucího povolání či profesního směřování
 • určení vyjednávacích technik a manipulativních faktorů v krizových nebo obchodních situacích
 • predikce psychosociálního stavu vzájemné kolegiální, týmové a výkonnostní kompatibility
 • posouzení, prevence a návrh cílené eliminace psychopatologických symptomů a syndromů
 • stanovení edukačních metod a personifikovaných technik profesně osobnostního rozvoje

Primární uplatnění v privátní oblasti:

 • sestavení psychologického profilu s predikcí stavu a rozvoje určité vlastnosti, jevu či schopnosti
 • orientace při výběru vhodné volnočasové aktivity, budoucího povolání či profesního směřování
 • detekce a stanovení motivačních stimulů pro zvýšení osobní výkonnosti a psychosociální rovnováhy
 • predikce psychosociálního stavu vzájemné rodinné sounáležitosti a partnerské kompatibility
 • posouzení, prevence a návrh cílené eliminace psychopatologických symptomů a syndromů
 • stanovení individuálních edukačních metod a personifikovaných technik osobnostního rozvoje

 Další alternativní využití a aplikace:

 • produkt tvorby řady edukačních a zájmových přednášek a seminářů
 • benefitní rozšíření curriculum vitae o sociálně psychologický profil
 • personifikovaný prostředek rozvoje osobnostního know-how

Pro osobní výkon služby v místě odběratele nebo klienta je nutno zajistit:

 • běžnou, dostatečně světlou, standardně teplou a větratelnou místnost
 • dvě standardní židle nebo křesla a jeden běžný kancelářský stůl
 • příjezd k místu výkonu a následné parkování vozu

Pro online výkon služby je dle povahy a charakteru služby nutno zajistit:

 • vzájemnou komunikaci prostřednictvím zabezpečené elektronické korespondence, videokonferenčního telemostu nebo klasického telefonního hovoru

Ceník - Psychodiagnostika (Platnost ceníku od 2018-07-01. Uvedené ceny jsou bez DPH.)

Psychodiagnostika "Klinická" (osobnostní/psychosociální diagnostika klienta) ..... 5.500,- Kč  / klient
Psychodiagnostika "Forenzní" (osobnostní/psychosociální profil subjektu) ..... 7.500,- Kč  / subjekt
Psychodiagnostika "Rodinná" (vztahová a harmonizační kompatibilita) ..... 5.500,- Kč  / klient
Psychodiagnostika "Nižší management" (operátorské, výrobní a prodejní pozice) ..... 2.500,- Kč  / klient
Psychodiagnostika "Střední management" (administrativní a technické pozice) ..... 5.500,- Kč  / klient
Psychodiagnostika "Vyšší management" (manažer/ředitel samostatné divize/úseku) ..... 7.500,- Kč  / klient
Psychodiagnostika "Top management" (manažer/ředitel/jednatel společnosti) ..... 17.500,- Kč  / klient
Psychodiagnostika "Business partner" (obchodní partner/společník)  ..... 25.500,- Kč  / klient
Psychodiagnostika "Audit management" (personální audit úseku/závodu/společnosti) ..... 75.500,- Kč  / audit
Psychosociální analýza a predikce (skutku, činu, situace, stavu nebo jednání) ..... 2.500,- Kč  / analýza
Psychosociální analýza vyjednávacích technik (vyjednávací/manipulativní faktory) ..... 5.500,- Kč  / analýza
Konzultace a poradenství nad rámec konané služby (každá započatá hodina) ..... 1.200,- Kč  / hodina
Příplatek za výkon služby mimo provozovnu (neplatí pro online výkon služeb) ..... 1.000,- Kč  / klient
Odborné semináře a přednášky pro skupiny a organizace do 20 osob ..... 7.500,- Kč  / hodina
 • V případě nadlimitní a dlouhodobé spolupráce žádejte vypracování individuální rámcové smlouvy

Kontaktujte nás

RED-X, s.r.o.
INSTITUTE OF INTERNATIONAL DIPLOMACY AND FOREIGN TRADE
IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
ev. KS OV, oddíl C, vložka 33938

Napište zprávu