zobrazení kategorie B

Obecná ustanovení

Vážení partneři a klienti!
Před návštěvou instititu či před osobním setkáním s pracovníky institutu se prosím seznamte s následujícími bezpečnostními pravidly a pokyny tohoto obecně závazného ustanovení.

1.) S ohledem na vzájemnou bezpečnost a vytvoření podmínek pro efektivní výkon činnosti je zakázáno:

  • fotografovat nebo jakkoli pořizovat obrazový nebo zvukový záznam detekující osoby a činnost
  • používat jakákoliv komunikační nebo elektronická zařízení irelevantní výkonu či úkonu služby
  • narušovat řádný výkon činnosti jakýmkoliv nevhodným chováním či nedůstojným jednáním

2.) Do prostor institutu nebo na setkání s pracovníky institutu či klienty je striktně zakázáno vnášet:

  • jakékoli druhy střelných zbraní a to včetně munice, a to bez ohledu na platné licence
  • bodné a sečné předměty, paralyzéry nebo jiné prostředky či pomůcky osobní sebeobrany
  • výbušné, hořlavé, jedovaté nebo omamné a psychotropní látky či předměty tohoto charakteru

V případě vzniku jakéhokoliv podezření na ohrožení zdraví, narušení bezpečnosti, střet zájmů nebo jiné protizákonné jednání či chování, má institut plné právo zamezit vstupu klienta, nebo odmítnout vykonat či provést jakýkoliv úkon z portfoliového spektra činností a to bez udání důvodu.

Kontaktujte nás

RED-X, s.r.o.
INSTITUTE OF INTERNATIONAL DIPLOMACY AND FOREIGN TRADE
IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
ev. KS OV, oddíl C, vložka 33938

Napište zprávu