zobrazení kategorie B

Úvodní slovo

RED-X, s.r.o., je svým magickým datem založení „09.09.09“ na první pohled mladou, přesto však odbornými zkušenostmi bohatou společností, opírající se o více jak pětadvacetileté praktické zkušenosti a mezinárodně uznávané know-how zakladatele společnosti, pana Mgr. Bc. Romana Valíčka, MSc., DBA..

Cílem společnosti RED-X, je tak nabídnout a poskytnout každému jedinci nebo organizaci maximálně odbornou a co nejkomplexnější nabídku sociálně psychologického či edukačního portfolia produktů a služeb maximální kvality, a to jak v přímém osobním/personálním výkonu, tak ve zprostředkovaném on-line provedení.

Úzce profilované sociálně psychologické a edukační oborové portfolio služeb společnosti RED-X v kombinaci s konstantní a dlouholetou mezinárodní praxí v oboru tak garantuje jednotlivcům a organizacím vysokou míru odbornosti, profesionality, kvality, loajality a obsáhlé znalosti tohoto specificky profilovaného segmentu služeb a úkonů.

O zakladateli

Mgr. Bc. Roman Valíček, MSc., DBA

Kontaktujte nás

RED-X, s.r.o.
INSTITUTE OF INTERNATIONAL DIPLOMACY AND FOREIGN TRADE
IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
ev. KS OV, oddíl C, vložka 33938

Napište zprávu